20 Nisan 2022 Çarşamba

SÖZCÜKTE ANLAM KARMA TEST 5


1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?

A) Bu eser derin bir birikimin ürünüdür.

B) Öğretmenimizin sert bakışları arasında sınıfa girdik.

C) Buradaki yapıların planları ileri seviyede bir deneyimin ışığında yapılmıştır.

D) Sonbahar gelmeden ağaçlardaki bütün meyveleri toplarız.


2) "Bir işten gelebilecek zarardan kendini koruyacak bir yol varken o yolu tutmamak" anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Aklını şaşırmak         

B) Etekleri tutuşmak 

C) Maşa varken elini yakmak 

D) Yolundan dönmek 


3)Bunca yıllık çaba, alnımdan akan ter, uykusuz geceler... Bugün anladım ki meğerse bu zamana kadar akıntıya kürek çekmişim.

Yukarıdaki metinde altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her türlü güçlüğe rağmen mücadeleye devam etmek

B) Olmayacak bir iş uğrunda boşuna çabalamak

C) Zorlu bir süreç sonunda yorulmak ve yıpranmak

D) Zorluklar karşısında ayakta kalmayı başarmak

 

4) Sabahı iple çeken çocuklar, ortalık ışıyınca yataklarından fırlarlardı.

Yukarıdaki cümlede altı çizili ifadenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Eskiden bayram sabahlarını sabırsızlıkla beklerdik.

B) Zaman su gibi akıp geçiyor.

C) Sırada beklerken zaman bir türlü geçmiyordu.

D) Bekleye bekleye sabır taşına döndük.


5)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir şeyi ele geçirmek isteğine kapılmak” anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır?

A) Son konuya göz atmanı tavsiye ederim.

B) Projeyi son kez gözden geçirelim.

C) Son günlerde herkesin ilgisi onun üzerindeydi, göze geldi çocuk.

D) Kadıncağızın tarlasına da göz dikmişler.

 

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öfkelenmek” anlamı taşıyan bir deyim yoktur?

A) Ödemenin gecikeceğini öğrenen adam küplere bindi.

B) Dışarıdan gelen sesler karşısında bir anda nevri döndü.

C) Yine her zaman olduğu gibi burnunun dikine gidiyordu.

D) Kadının burnundan soluduğunu görünce içeri girmekten vazgeçti.


7)Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “boş”  sözcüğü yanında verilen anlamıyla uyuşmamaktadır?

A) Kadını hemen boş olan koltuğa oturttular. (İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan, dolu karşıtı)

B) Akşam boşum, beraber çalışabiliriz. (Yapılacak işi olmayan, işsiz)

C) Onun bu acıklı sözlerine boş yakalanmıştım. (Bilgisiz)

D) Birbirimizi boş sözlerle oyalamayalım. (Bir işe yaramayan, yararsız)

 

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kırılmak”  sözcüğü “eski gücü, eski hızı kalmamak, yatışmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Kapının kolunu kırmışlar.                                                         

B) Zavallı hayvan susuzluktan kırılıyor.

C) Artık dışarı çıkabiliriz, rüzgâr kırılmış gibi gözüküyor.          

D) Kırılan kalbimin merhemi yok artık.


9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcüğe yer verilmemiştir?

A) İnternet ortamında doğru haberlere artık nadiren rastlıyoruz.

B) Eleştiri türünün asıl amacı doğruyu göstermektir.

C) Kök, bitkiyi toprağa bağlar.

D) Meteorlar hakkında yazılmış ilgi çekici bir yazı okudum. 

 

10) Aşağıdaki ifadelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir söz sanatı vardır? 

A)Ay bile uykuya dalmışken benim gözümde zerre kadar uyku yoktu. 

B) Nazlı bir rüzgârın eşliğinde sabah yürüyüşüne çıkmıştım. 

C) Genç kız, beşikte mışıl mışıl uyuyan bir bebek misali saatlerce deliksiz uyudu. 

D) Yaprakların yorgun, baharın ise düşünceli olduğu bir gündü. 

 

11) "Bu sabah güneş herkese tatlı tatlı gülümsüyordu." 

Bu cümledeki söz sanatının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) "Sabah"a insana özgü özellik yüklenmesi 

B) "Güneş"in gülümsemesinin abartılarak anlatılması 

C) "Güneş"e insana özgü özellik yüklenmesi 

D) "Güneş"in konuşturulması 

 

Cevap Anahtarı: 1) D    2) C   3) B    4)A   5) D   6)C   7) C     8) C    9)A   10)C   11) C

19 Nisan 2022 Salı

PARÇADA ANLAM TEST 1


1)Eserlerimde genellikle nüktedan, alaycı bir dil kullanırım. Alaycı bir dil kullanmam belki de eserlerimi daha eğlenceli bir hale getiriyordu, bunu bilemiyorum artık. Eserlerime sokağı taşımayı da alışkanlık haline getirdim denebilir. Günlük hayatta yaşanan sıradan olaylar da eserlerimde kendine yer bulur.

Bu sözleri söyleyen yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Eserleri ciddi bir anlatımdan uzaktır.

B) Alaycı bir dil kullanması eserlerine ayrı bir renk katmıştır.

C) Sade bir anlatımın her zaman iyi olduğunu düşünür.

D) Eserlerinde gerçek hayattan esintiler sunmuştur.

 

2) Nitelikli kitaplar, insanın ruhuna ve gönlüne dokunan ve taklitten uzak kendine has özellikleriyle öne çıkan kitaplardır. Biz bu kitapları okuduğumuzda ufkumuzun genişlediğini hisseder ve hayata bambaşka açılardan bakmaya başlarız.

Yukarıdaki parçaya göre nitelikli kitaplar aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez?

A) Özgün          B) Etkileyici          C) Geliştirici           D) Evrensel

 

3) Dilimiz bizim kimliğimizdir. Kimliğimizdir ama bunun yeterince farkında mıyız, bilemiyorum. Sokaklarda, caddelerde bulunan iş yerlerinin tabelalarına baktığımızda yarı İngilizce yarı Türkçe isimler görüyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya yaygınlaştı ve tam anlamıyla dil kıyımı da başlamış oldu. Sosyal medya ortamında ve mesajlarda sözcüklerin doğru yazılışlarına dikkat edilmez oldu ve işin kötü tarafı bu toplum tarafından kanıksanmaya da başlandı. Başka bir deyişle bu durum toplum tarafından normal olarak algılanmaya başlandı. Bu durum oldukça kaygı verici...

Bu sözleri söyleyen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dil bilincine sahiptir.

B) Dilimize verilen önemin yeterli olmadığını düşünmektedir.

C) Dilimizin bugünkü durumu karşısında oldukça endişelidir.

D) Teknolojinin her türlü kullanımının dilimize zarar verdiğini düşünmektedir.

 

4) İyi öyküler, insanı kabından çıkaran, insanı çeşitli yolculuklara çıkaran öykülerdir. İnsan bu öyküleri okuduğunda hayal aleminde yolculuklara çıkar, başka bir deyişle, hayal aleminin derinliklerine dalar. Ayrıca bu öyküler, diliyle insanı kendine çeker ve kendisini okutturur. Bu öyküler de yer alan kahramanlar da sahip oldukları özelliklerle okuyucunun zihninde ve gönlünde izler bırakır.

Bu parçaya göre iyi öykülerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?

A) İnsanı düşsel bir dünyaya sürükler.          

B) İnsanda merak duygusu uyandırır.

C) Diliyle insanın ilgisini çeker.                      

D) Okuyucuyu etkilemeyi başarır.

 

5) Düzyazıda usta olsa da onun yazılarında şiirden esintiler vardır. Sanatçı, şair ruhunu düzyazıda aksettirmiştir bizlere. Yazdıklarında bir ahenk vardır insanı büyüleyen. Bir türkü gibidir, bir ezgi vardır yazdıklarında. Tarifi mümkün olmayan şeyler hissettirir insana. Yazdıkları şiir değildir, şiire yer vermez yazılarında ama şiir tadı verir eserleri insana okuyunca.

Bu parçada söz konusu sanatçının hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Eserlerinde sıklıkla gözleme yer vermesi.   

B) Eserlerinde sıklıkla şiir türüne yer vermesi

C) Eserlerini şiirsel bir üslupla kaleme alması        

D) Eserlerine sürükleyicilik katması

 

6) İnsanın ufkunu açacak, insana ilham verecek kitaplar, sakin ve huzurlu bir yaşam, insana kendisini iyi hissettirecek birkaç dost, sevgiyle ve umutla yoğrulmuş yürekler... Bunlar olsun yeter benim için.

Bu sözleri söyleyen kişi için aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?

A) Kitaplar konusunda seçicidir, kitapların nitelikli olmasını ister.

B) Kargaşadan, gürültüden uzak yaşamak ister.

C) Sevgi ve umudun hayatında olmasını ister.

D) Karamsar bir psikolojisi vardır.


7) Nasreddin Hoca birçok yerli ve Batılı kaynağa göre, 1208 yılında Eskişehir iline bağlı Sivrihisar ilçesinin eski ismi Hortu (şimdiki ismi Nasreddin Hoca) olan köyde dünyaya gelmiştir. Annesi Sıdıka Hatun, babası ise Abdullah Efendi'dir. İlk eğitimini aynı zamanda köyün imamı olan babasından almıştır. Daha sonra Sivrihisar'da medrese eğitimi görmüş, babasının ölümü üzerine köyüne dönerek babasının yerine imamlık ve vaizlik görevini ifa etmeye başlamıştır.  (Muhittin ÖNGÜT-Eda Özdemir) 

Yukarıdaki metinde Nasreddin Hoca ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde değinilmemiştir

A) Nerede ve ne zaman doğduğuna 

B) Eğitim hayatına 

C) Yaptığı görevlere 

D) Bilge bir kişilik olduğuna 


8) Zamanla nasıl değişiyor insan! 

     Hangi resmime baksam ben değilim. 

     Nerde o günler, o şevk, o heyecan? 

     Bu güler yüzlü adam ben değilim;

     Yalandır kaygısız olduğum yalan. 

                                  (Cahit Sıtkı Tarancı) 

   Yukarıdaki şiiri yazan kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez

A) Kaygılı                B) Pişmanlık duyan 

C) Hüzünlü             D) Geçmişe özlem duyan 


9) Romanlarında yoğun bir Anadolu atmosferine yer veren Reşat Nuri bu atmosfer içinde yurt ve toplum gerçeklerine de yer vermiştir. Anadolu’nun yerli hayatını ve kişilerini ustaca yansıtan yazar aynı zamanda güçlü bir gözlemciydi. Reşat Nuri tüm bunları yaparken yer yer mizah ögelerinden de yararlanmıştır.

Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisini çıkaramayız?

A) Yazar eserlerini güldürü unsurlarından uzak kaleme almıştır.

B)Yazar, günlük hayatın gerçeklerine eserlerinde yer vermiştir.

C) Eserlerinde Anadolu’yu başarılı bir şekilde yansıtmıştır.

D) Yazar genel olarak gerçekçi bir yazardır. 


16 Nisan 2022 Cumartesi

CÜMLEDE ANLAM KARMA TEST 1


1) Soru eki olan "mi" cümleye pekiştirme, zaman ve koşul anlamları da katabilir. 

Buna göre "mi" soru eki aşağıdakilerin hangisine yay ayraç içinde verilen anlamı katmamıştır?

A) Günü gününe ders çalıştın mı sınavdan geçersin. (koşul) 

B) Bahar geldi mi buraların tadına doyum olmaz. (zaman)

C) Şirin mi şirin bir kasabada görev yapıyordu. (pekiştirme)

D) Zil çaldı mı hemen kapıya koşardı. (koşul)


2) Biraz daha kendileriyle ilgilenseler iyi olacak. 

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki cümleyle anlam ilişkisi açısından (amaç-sonuç, neden-sonuç, koşul-sonuç) özdeştir? 

A) Araştırma yapmak için kütüphaneye gitti. 

B) Sakatlığı olduğu için yarınki maçta oynayamayacak. 

C) Kitabı zamanında teslim edersen ceza almazsın. 

D) Ekmek almak için bakkala gitti. 


3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? 

A) Atların nalları yerdeki taşlara sürtündüğü için hayvanlar yavaşlamak zorunda kaldı. 

B) Proje ödevimi tamamlamak için kütüphaneye gideceğim.

C) Birden şarkı söylemeye başladı. 

D) Sorumluluklarını yerine getirdiğin takdirde bu konuyu yeniden görüşebiliriz. 


4) Aşağıdakilerden hangisi ön yargı cümlesi değildir

A) Bu çocuk, bu incecik kitabı bile hemen bitiremez. 

B) Ben onu tanıyorsam bu işte kesinlikle başarılı olamaz. 

C) Havanın durumuna bakılırsa bugün yine kar yağabilir.

D) Bu takım bu sene de şampiyon olamaz. 


5) Cümlede açık olarak söylenmemesine rağmen cümlenin anlamından ya da cümlede yer alan bazı ifadelerden çıkarılabilen anlama örtülü anlam denir. 

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde örtülü anlam yoktur

A) Yine kaza yapmışlar. 

B) Dedem tekrar hastaneye yatırıldı. 

C) Eserlerinde "yoksulluk" konusunu işleyen bir diğer yazar da bu sanatçımızdır.

D) Yarışmayı kazanınca çok sevindi. 


6) Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel anlam taşımaktadır? 

A) Onun şiirlerinin her zaman okuyanları coşkuya sürükleyen bir tarafı var. 

B) Kitap okuma oranı gün geçtikçe düşüyor. 

C) Yaşamak cömertliktedir, insan cömert oldukça yaşadığını hisseder. 

D) Övülmek herkes için çok gerekli bir ihtiyaçtır. 


7) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kişisel görüşe yer verilmiştir? 

A) Süleymeniye Camisi, Mimar Sinan'ın kalfalık eseridir. 

B) Caminin kubbesi 53 metre yüksekliğindedir.

C) Cami, 3 bin 500 metrekarelik bir iç alana sahiptir. 

D) Caminin inşa edildiği yer şehrin en güzel yeridir. 


8) Aşağıdaki ifadelerin hangisinde karşılaştırma yoktur? 

A) Zımpara gibi pürüzlü yüzeylerde sürtünme çokken buz gibi pürüzsüz yüzeylerde sürtünme azdır. 

B) İnsanların duygularını en içtenlikle anlatabildiği edebî tür şiirdir. 

C) Kaydırakta kaymanızı sağlayan kuvvet yer çekimidir. 

D) Ada bu yaz, geçen yıllardan daha kalabalık. 


9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? 

A) Sonbaharda buralarda yürüyüş yapmanın tadına doyulmuyor. 

B) Burada, bir baştan öte başa yürüyüş yarım saat sürer. 

C) "Semaver" hikâyesinin yazarı Sait Faik Abasıyanık'tır.

D) Kuşcenneti, Anadolu'dan Avrupa'ya geçen kuş göç yolu üzerinde bulunur. 


10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Her şeyi tek başına yapmaya çalıştığından başarısız oldu.

B) Hedefine ulaşmak için günlerce çalışmıştı.

C) Çok titiz olduğu için yazdığı bir yazıyı hemen bitiremezdi.

D)Sürekli hata yapmasından dolayı uyarı almıştı.


11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde içerikten söz edilmektedir? 

A) Masal, olağanüstü olayları anlatır. 

B) Yazar, son yazısında duru bir anlatımı tercih etmiştir. 

C) Paragraf, kendi içinde bir bütünlüğe sahiptir.

D) Yazarın açık bir dil kullanması çok okunmasında etkili olmuştur. 


Cevap Anahtarı: 1) D    2) C    3) A    4) C   5) D  6) B   7) D    8) C   9) A     10)B   11)A 

14 Nisan 2022 Perşembe

YAZIM KURALLARI-NOKTALAMA İŞARETLERİ TEST 2


1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) diğerlerinden farklı bir işlevde kullanılmıştır? 

A) Atatürk ısrar ediyor, toprağı inceletiyor, çeşitli ağaçları tecrübeden geçirtiyordu.

B) Atatürk, bu cahil fakat toprağın dilinden çok iyi anlayan tecrübeli köylünün sözünü dinledi. 

C) Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kazmasını alıyor, gün ağarıncaya kadar söküyor, koparıyor, kazıyordu. 

D) Kadını sandalyeye oturttu, kağıtları eline aldı ve okumaya başladı. 


2) Bu sözün doğrudur ( ) dedi ( ) Ben okumuşların sözüne daha çok inanırım ( ) Fakat bu yaşa kadar toprakla uğraşan sana da inanırım ( ) 

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? 

A) (;) (.) (.) (.)                 B) (,) (.) (.) (.) 

C) (,) (.) (.) (...)                D) (;) (.) (.) (!) 


3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonunda üç nokta (...) kullanılamaz

A) Sert bir hava, bahçeleri talan eden bir deli rüzgâr 

B) Kırılan dal, düşen yaprak, şaşkın uçan kuşlar 

C) Ne şairane mevsimdi eskiden sonbahar 

D) Temiz bir gökyüzü, pırıl pırıl bir güneş, esen tatlı bir rüzgâr 


4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımında yanlışlık yapılmıştır? 

A) Çok çalışmış ki sınavdan yüksek not almış. 

B) Öyle bir şey yaptı ki görsen inanamazsın. 

C) Masadaki kitapları alıp kütüphaneye yerleştirelim. 

D) Madem ki geç gelecektin, bunu bize haber verebilirdin.


5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "da/de"nin yazımında yanlışlık vardır? 

A) Her gün az da olsa kitap okuyorum. 

B) Her gün okuyor, okuduklarını da defterine not ediyordu. 

C) Ona kızgındı ama yinede onu sürekli arıyordu. 

D) Ben de sizinle gelebilir miyim? 


6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Çanakkale zaferi, tarihimizin en şanlı zaferlerinden birisidir. 

B) Bursa'dan teyzemler geldi. 

C) 23 Nisan'da gösterimiz olduğu için her gün çalışıyoruz. 

D) Merve Hanım yarın burada olur. 


7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işaretinin ("...") kullanımına gerek yoktur?

A) Su hayattır sözü çok anlamlı bir sözdür.

B) Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey, gelen şiirleri inceledi.

C) Bugün derste Atatürk'ü Düşünürken adlı şiiri okuduk.

D) Şiirlerini Meşale adlı kitabında topladı. 


8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A)Yakup Kadri’nin “Ankara” adlı romanını okudunmu?

B)Pekçok insan işini son dakikaya bırakır.

C)Sanatçı İstanbul Üniversitesi edebiyat fakültesini bitirdi.

D)Birçok insanın aksine bunun doğru olduğunu düşünmüyorum.

 

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A)Avrupalı bilim insanlarının katıldığı toplantı yarın düzenlenecek.

B)Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşıyoruz.

C) Kurtuluş savaşı milletimiz ve tarihimiz için bir destandır.

D)Maalesef trafik kazaları çoğalmaya başladı.  

Cevap Anahtarı: 1) B   2) B   3) C   4) D   5)C   6)A   7) B   8)D    9) C12 Nisan 2022 Salı

SÖZCÜKTE ANLAM KARMA TEST 4


1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Bu kitabı bitirmek için yıllarca çabalamış ve sonunda amacına ulaşmıştı.

B) Burada kış geceleri uzundur ve sert geçer.

C) Projem jüriden onay alınca o kadar mutlu oldum ki, adeta kanatlandım.

D) İçi boş düşüncelerin artık bir kenara atılması lazım.


2) Nesrin: Bu filmde buram buram Anadolu kokuyor

     Halit: Uzayla ilgili bir film izledim. 

     Arda: Onun her zaman yumuşak bir üslubu vardı. 

     Serap: Onu görünce yüreğimde tarifi mümkün olmayan bir sıcaklık hissediyordum. 

Bir Türkçe öğretmeni öğrencilerinden içinde mecaz anlam olan cümleler kurup, mecaz anlam taşıyan sözcüklerin altını çizmelerini istemiştir. Buna göre yukarıdaki öğrencilerden hangisi mecaz anlamlı bir kelime kullanmamıştır? 

A) Nesrin      B) Halit       C) Arda     D) Serap 


3) Kırılan dal, düşen yaprak, şaşkın kuşlar

     Eskiden sonbaharın bir güzelliği vardı. 

Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Konuşturma     B) Kişileştirme     C) Abartma       D) Benzetme 


4) Bir Mustafa Kemal vardı, alev alev 

     Bir bakışıyla dağlar ovalar tutuşurdu 

Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Konuşturma      B) Tezat      C) Abartma 

 D) Kişileştirme 


5) I. ince eleyip sık dokumak

    II. kara kara düşünmek

    III. karalar bağlamak

    IV. kılı kırk yarmak 

Yukarıdaki deyimlerden hangileri yakın anlamlıdır? 

A) I ve II.     B) II ve III.      C) II ve IV.     D) I ve IV 


6) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlamlıdır? 

A) Acele ile menzil alınmaz. 

B) Minareyi çalan kılıfını hazırlar. 

C) Aç doymam, tok acıkmam sanır. 

D) Bugünün işini yarına bırakma.


7) Aşağıdaki deyimlerden hangisi "büyük bir dikkatle dinlemek" anlamındadır?

A) kulak tırmalamak       B) kulak tıkamak

C) kulak kesilmek           D) kulak misafiri olmak


8) Bilim, sanat, spor ve bir meslek alanına özgü kavramları karşılayan sözcüklere terim anlamlı sözcükler denir. Örneğin; "Sıfatlar, varlıkların niteliklerini, rengini, özelliklerini belirten sözcüklerdir." cümlesinde "sıfat" sözcüğü dil bilgisi alanına ait bir terimdir. 

Bu açıklamaya göre aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlı değildir?

A) Makale türünün en önemli özelliği okuyuculara bilgi vermek amacıyla yazılmasıdır.

B) Roman, olayların kurmaca bir dünya çerçevesinde ayrıntılı bir şekilde ele alındığı bir türdür.

C) Duyguların ve düşüncelerin estetik bir dille ele alındığı bir metin okuduk.

D) Öğretmenimiz üçgenlerle ilgili etkinlikleri çözmemizi istedi. 


9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Böylesine sığ düşünceler projemize katkı vermez.

B) Bu tip hareketler babamı çok kızdırır.

C)Hepimiz yetişkin insanlarız, boş tesellilere gerek yok.

D) Derin bir çukurun içine düşmüş zavallı hayvan.


10) Zehir zemberek bir konuşma yaparak kürsüden indi.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A Son derece duygusal    

B) Son derece şefkat dolu

C) Son derece etkileyici

D) Son derece ağır, sert 


11) "Enteresan-ilginç" sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

A) kaybetmek-yitirmek 

B) seviye-düzey 

C) yalan-yanlış

D) kaide-kural 


Cevap Anahtarı: 1) A     2) B    3) B    4) C   5) D

  6) B   7) C    8) C   9)D     10) D   11)C

11 Nisan 2022 Pazartesi

SÖZCÜKTE ANLAM KARMA TEST 3


1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır? 

A) Çocuğun bu metaneti orada bulunanların kalbini parçalıyordu. 

B) Çocuk bile annesi ile babası arasındaki bu geniş uçuruma bir köprü olamadı. 

C) On beş gün sonra kapta kacakta ne varsa tükendi

D) Çocuklar, adamın hareketlerini keskin gözlerle takip ediyorlardı.


2) Elif: Kız, hiçbir harekette bulunmadan, yabancı ve soğuk gözlerle bunlara bakıyordu. 

Canan: Kadın birden hüzünlendi ve ağlamaya başladı. 

ErcanYemek, damakta acı bir tat bırakıyordu.

Okan: Adam, sırtındaki çantayı meyvelerle doldurmaya başladı. 

Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin kurduğu cümlede altı çizili sözcük mecaz anlamlıdır? 

A) Elif       B) Canan       C) Ercan      D) Okan 


3) Öğretmenini karşısında görünce eli ayağına dolaştı. 

Yukarıdaki cümlede altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Şaşkınlıktan ya da telaştan ne yapacağını bilememek 

B) Kararsız kalmak

C) İstediğini elde edememek 

D) Düşündüklerini hayata geçirememek 


4) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? 

A) İşleyen demir pas tutmaz. 

B) Emek olmadan yemek olmaz. 

C) Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp. 

D) Taşıma su ile değirmen dönmez. 


5) İyi yüreklisin, demiş saz meşeye.

    Eksik olma ama bizim için üzülme. 

Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Abartma     B) Benzetme    C) Konuşturma 

  D) Tezat 


6) Aşağıdaki ifadelerden hangisinde benzetme sanatına başvurulmamıştır

A) Zaman bir kuştur, durmadan uçup giden. 

B) Bir bulut gezer yayla yayla Anadolu'yu 

C) Hele kocaman bir ekşi karadut ağacı bir mıknatıs gibi mahallenin çocuklarını çekerdi. 

D) Kalp, oradan oraya sürüklenen bir yaprak...


7) Edebiyatımızda niteliğin tarihte hiç görülmemiş bir şekilde düştüğü günümüzde onun gibi yetenekli yazarların olması az da olsa yüreğimize su serpiyor. 

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A) Yazarın bu soruyu cevaplamaması kafalarda soru işareti bıraktı. 

B) Onun bir anda çıkıp gelmesi endişelerimizi ortadan kaldırıp, rahatlamamızı sağlamıştı. 

C) Bencil insanların toplumdaki varlığı çoğu kişiyi rahatsız ediyor. 

D) Aylardır süren çalışmamızı tamamladık ve derin bir oh çektik.


8) Bilim, sanat, spor veya bir meslek alanıyla ilgili kavramları karşılayan sözcüklere terim anlamlı sözcükler denir. Örneğin; "Bugünkü dersimizde zamirler konusunu işledik." cümlesindeki "zamirler" sözcüğü dil bilgisine ait bir terimdir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki metinlerde altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlı değildir?

A) Yukarı Fırat Bölümü, bölgenin en geniş ve gelişmiş bölümüdür. Ovalar diğer bölümlere göre daha geniş ve tektonik özelliktedir.

B) Yukarı Fırat Bölümü, iklim ve yer şekillerinin olumlu etkisi tarım ve ulaşım imkanlarının fazlalığından dolayı diğer bölümlerden daha fazla nüfuslanmıştır.

C) Konularını tarih ve mitolojilerden alan trajedinin tiyatronun en eski çeşidi olduğu belirtilir.

D) Kitleleri peşinden sürükleyen bu türde hayatın bir kesitinden alınmış konular sürükleyici bir biçimde ele alınmıştır. 


9) Aşağıdaki deyimlerden hangisi “güçlükleri yenerek ilerisinden korkmayacak bir duruma girmek” anlamındadır?

A)ayağa düşmek         B) ayağı düze basmak       C) ayakları yere değmemek       D)ayak yapmak 


10) I. Birine iftira atmak (kara çalmak)

     II. Dışı süslü, güzel görünüşlü ancak içi berbat. (İçi alaylı, dışı kalaylı)

    III. Aşırı saygı göstermek. (El pençe divan)

    IV. Bir şeyi anlatmak isterken karşısındakinin anlayamayacağı bir işarette bulunmak veya bir söz söylemek. (Kaş göz etmek)

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A I.              B) II.             C) III.             D) IV 


11)"Gelmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen anlamıyla uyuşmamaktadır? 

A) İşlerimi hallettikten sonra eve geldim. (Ulaşmak, varmak) 

B) Geçen gün teyzemler bize gelmişti. (Oturmaya, ziyarete gitmek) 

C) Mert'in vurduğu top Mahmut'un kafasına geldi. (İsabet etmek) 

D) Sürü, çobanın arkasından geliyordu. (Çıkmak, yönelmek) 


Cevap Anahtarı: 1) C    2) A    3)A    4) D    5) C  6) B    7) B    8) D    9)B    10)D   11)D

10 Nisan 2022 Pazar

SÖZCÜKTE ANLAM KARMA TEST 2


1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "basmak" sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbiriyle uymamaktadır?

A) Düşmanlar köyü bastıktan sonra ancak oraya varabildik. (Baskın yapmak)

B) Köyü kısa zamanda sis basmıştı. (Çevreyi kaplamak, çökmek)

C) Sonuçlar açıklanmadan önce beni öyle bir sıkıntı basmıştı ki... (Bir şeyin etkisinde kalıp eziklik, üzüntü ve ağırlık duymak)

D) Okuma yazma bilmiyorsan sağ alt köşeye parmak bas. (Bir şeyi üzerine kuvvet vererek itmek)


2) "Doldurmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "birini başkası için kötü düşünecek bir duruma getirmek" anlamında kullanılmıştır?

A) Otuz yaşını dolduralı epey olmuştu.

B) Evi o güzel, canlı sesiyle doldurur, günümüze neşe katardı.

C) Onu bizim hakkımızda doldurup yanlış düşüncelere sevk etmişler.

D) Onun artık bizimle olmayacağı gerçeği içimi hüzünle dolduruyordu.


3) "Kişinin değeri sıkıntılara katlanma, zorlukları yenme ve benliğini koruma gücü ile ölçülür." anlamındaki atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zahmetsiz rahmet olmaz.

B) Ağustosta gölge kovan zemheride karnın ovar.

C) Ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar.

D) Altın ateşte, insan mihnette belli olur.


4) Bazı insanlar vardır, çok hırslıdırlar, gözleri doymak bilmez. Küçük çıkarlar için bile bütün varlıklarını tehlikeye atarlar ve bu durum da kötü sonuçlar doğurur. 

Yukarıdaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz.

B) Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.

C) Taşıma su ile değirmen dönmez.

D) Güvenme varlığa, düşersin darlığa.


5) I. Şaşırmak, telaşlanmak (eli ayağı dolaşmak)

    II. Bir şeye gücü yetmek (başa çıkmak)

    III. İnatla çalışmaya devam etmek (kılı kırk yatmak)

     IV. Kendi bildiği gibi davranmak (burnunun dikine gitmek)

 Yukarıda bazı deyimler ve anlamları verilmiştir. Yukarıdakilerin hangisinde verilen anlam ile deyim uyuşmamaktadır?

A) I.        B) II.         C) III.         D) IV 


6) Gönül sende, gözüm yollarda durdu,

     Saat isyan etti, takvim kudurdu

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tezat        B) Benzetme        C) Konuşturma

D) Kişileştirme


7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen söz sanatı yanlıştır?

A) Gökyüzünden yere düşen yıldız "Burası neresi?" diye sordu. (Konuşturma)

B) Kuşlar büyük bir neşeyle ötmeye devam ediyordu. (Kişileştirme)

C) Zeytin gözlü çocuk koşarak yanımıza gelmişti. (Benzetme) 

D) Zaman su misali akıp geçiyordu. (Tezat) 


8) Yaşantımızın tekdüze olması çoğu insanı usandırır. 

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur

A) Her şey aynı, her gün bir önceki günün kopyası... 

B) Monoton şehir hayatından uzaklaşmak için doğa yürüyüşlerine çıkıyoruz. 

C) Nitelikli kitapları okumak insanın hayatına çeşitlilik katar. 

D) Farklılığı olmayan, donum bir yaşantısı vardı onun.


9) Yüzyılın en önemli olaylarından birisi kesinlikle bu olmuştur. Artık bu olayla birlikte şüpheyle yaklaştığımız bazı şeylere daha kesin bir gözle bakacağız.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yukarıdaki metinde altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı değildir?

A) kuşku         B) asır       C) endişe     D) hadise 


10)Aşağıdaki deyimlerden hangisi “hiçbir mantık bağı kurmadan konudan konuya geçmek” anlamındadır?

A)tekeden süt çıkarmak                                  C) her boyaya girip çıkmak  

B) sinekten yağ çıkarmak                                D)damdan çardağa atlamak 


Cevap Anahtarı: 1) D   2) C   3) D   4) B   5) C

6) D   7) D   8) C   9) C    10) D


1 Nisan 2022 Cuma

SÖZCÜKTE ANLAM KARMA TEST 1

 

1)Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına “gerçek anlam”, gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama “mecaz anlam” denir.

Buna göre,

“Gittiğimiz yerde bizi epey sıcak bir şekilde karşıladılar. İçeri girince köşede bulunan tekli bir koltuğa oturdum. Koltuğun yanında bulunan sehpanın üzerinde bir sürahi su vardı. Su, odanın sıcak olması nedeniyle ılıktı. Nedense birden aklımdan burayı terk etmek geçti.”

Metninde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) sıcak        B) köşede        C) ılık        D) aklımdan

 

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “silmek” sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Bizim takım öyle bir top oynadı ki, rakip takımı sahadan sildi.

B) Kötü düşünceleri zihnimden silip attım.

C) Öğrenciler tahtayı silmek için bekleyip duruyorlardı.

D) Artık hayatımda öyle biri yok, sildim onu hayatımdan.

 

3) – Kötü bir iş yapmadığına emin olmak

    - Söylenilen sözün ortama, konuya uygun olmaması

    - İçinden çıkılması oldukça güç bir durumda kalmak

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamalardan herhangi birini karşılayan deyim kullanılmamıştır?

A) Beni suçlayamazlar, benim abdestimden şüphe yok.

B) Böylesine ciddi bir ortamda anlamsız espriler yapmak biraz abes kaçtı.

C) Herkesten sakladığı sırrını sonunda açığa vurdu.

D) Borçları günden güne artınca iyice açmaza düştü.

 

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir şeye gücü yetmek” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Başa baş bir mücadele vardı sahada.

B) Ne yapalım, başa gelen çekilir işte.

C) Dediklerimi yapmıyor, işi sürekli yokuşa sürüyordu.

D) Karar vermişim/ Toprakla başa çıkacağım.

 

5) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Üzüm üzüme baka baka kararır.” atasözüyle anlamca aynı doğrultudadır?

A) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

B) Keskin sirke küpüne zarar verir.

C) Körle yatan şaşı kalkar.

D) Demir tavında dövülür.


6) Terk etmedi sevdan beni

     Aç kaldım, susuz kaldım

     Hain, karanlıktı gece

Bu dizelerde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benzetme        B) Kişileştirme     C) Tezat (Karşıtlık)       D) Abartma


7) Kitaplar insana kimi zaman göz, kimi zaman da kulak olur. Nitelikli kitapları okuyan bireyler zamanla göremediklerini görmeye, duyamadıklarını duymaya başlarlar. Kitap okumayan bireyler ise adeta göremezler ve duyamazlar.

Yukarıdaki parçada anlatılmak isteneni en iyi özetleyen özdeyiş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kitapsız yaşam kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır.

B) Kitaplar zekanın çocuklarıdır.

C) İyi kitaplar en gerçek dostlarımızdır.

D) Kitap zekayı kibarlaştırır. 


8) Öykülerimde hayale de gerçeğe de yer veririm. Bunları harmanlar ve hayal ile gerçek arasındaki sınırları ortadan kaldırırım.

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Hayal ile gerçeğin ortak noktada buluşması

B) Hayal ile gerçeğin iç içe olması

C) Hayal ile gerçeğin kesişmesi

D) Hayal ile gerçek arasında anlaşılması zor bir bağlantının olması


9) Yolda biraz gecikmişlerdi. Mektebe girdikleri zaman ders bitmişti. Talebeler evlerine dağılıyorlardı. Öğretmeni bahçe kapısının yanında buldular. 

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yukarıda altı çizili sözcüklerin herhangi birinin eş anlamlısı değildir

A) hekim     B) okul      C) öğrenci    D) muallim 


10)Aşağıdaki deyimlerden hangisi “aldatılmak, tuzağa düşmek” anlamındadır?

A)ayağa düşmek         B) ayağına bağ olmak           C) faka basmak            D) etekleri tutuşmak 


11)"İstemek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "görmek istediğini bildirmek" anlamında kullanılmıştır? 

A) Yakup Kadri'nin "Yaban" adlı romanını benden istedi. 

B) Biraz önce danışmadan biri sizi istedi. 

C) Hava çok sıcak olduğu için dışarıda oturmak istediler. 

D) Geçen gün komşumuzun kızını istemeye gelmişler. 


12)"Öğretmenimiz son konuyu yazdırmaya lüzum görmedi." cümlesindeki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir?

A)şart             B)gerekçe              C)gerek             D)değerli 

 

UYARI: SÖZCÜKTE ANLAM  5, 6, 7, ve 8. sınıflara yönelik bu testimizi öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin derste kullanabilmeleri amacıyla hazırlamış bulunmaktayız. Bu testin herhangi bir internet sitesinde yayınlanması ve ticari amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu testin ticari amaçlarla kullanıldığının tespiti halinde gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

Cevap Anahtarı: 1) A     2) C    3) C   4) D     5) C   6) B   7)A   8) D   9) A  10) C    11) B     12)C 

 

ZARF FİİL ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ

 1) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi zarf fiil değildir ?  A) Öğrenciler sevinç çığlıkları atarak sınıfa girdiler.  B...