15 Aralık 2022 Perşembe

Düşünceyi Geliştirme Yollarından Tanımlamaya Örnekler

 

Bir varlığın ya da kavramın ne olduğunu ya da kim olduğunu belirtmeye yarayan düşünceyi geliştirme yoluna tanımlama denir. “... nedir?” ya da “... kimdir?” sorularının yanıtı tanım cümlesini verir.

Düşünceyi Geliştirme Yollarından Tanımlamaya Örnekler

Örnek 1: Güncel bir konu hakkında bir yazarın kişisel görüşlerini kanıtlara başvurmadan anlattığı yazı türüne fıkra denir. Fıkrada yazar görüşlerini samimi bir dille aktarır ve öznel anlatıma başvurur.

Yukarıdaki metinde “Fıkra nedir?” sorusuna yanıt aldığımız için bu metinde düşünceyi geliştirme yollarından tanımlama kullanılmıştır.

 

Örnek 2: İnsanlar günlük yaşamlarını hava olaylarına ilişkin tahminleri öğrenerek plânlarlar. İnsanlar hava olaylarına ilişkin tahminleri ise meteoroloji biliminden yararlanarak öğrenirler. Meteoroloji; hava olaylarında meydana gelen değişimleri, hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran, iklim türlerini araştırıp hava durumu tahminlerinde bulunan bilim dalıdır.

Yukarıdaki metinde “Meteoroloji nedir?” sorusuna yanıt aldığımız için bu metinde düşünceyi geliştirme yollarından tanımlamanın kullanıldığını söyleyebiliriz.

 

Örnek 3: Dünyanın farklı bölgelerinde birbirinden farklı iklim tipleri vardır. Bu iklim tiplerini inceleyen bir bilim dalı da vardır. Kısaca iklim bilimi olarak da tanımlayabileceğimiz klimatoloji; yeryüzünde görülen başlıca iklim tiplerini, iklimlerin oluşum nedenlerini, özelliklerini ve insan yaşamı üzerine olan etkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Yukarıdaki metinde “Klimatoloji nedir?” sorusunun yanıtı vardır. Dolayısıyla bu metinde tanımlama yöntemi kullanılmıştır.

 

ZARF FİİL ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ

 1) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi zarf fiil değildir ?  A) Öğrenciler sevinç çığlıkları atarak sınıfa girdiler.  B...