7 Haziran 2023 Çarşamba

ZARF FİİL ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ

 1) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi zarf fiil değildir

A) Öğrenciler sevinç çığlıkları atarak sınıfa girdiler. 

B) Derince bir çukur kazmak için hazır bekliyorlardı. 

C) Öğretmenimiz içeri girince hepimiz kendimize çekidüzen verdik. 

D) Yapılan tüm bu usulsüzlükleri görünce insanlara güvenim azalıyor. 


ÇÖZÜM: "Fiilimsiler" konusunda dikkat etmemiz gereken önemli nokta şudur: Fiilimsi eklerinin fiil köküne gelmesi. A, C ve D seçeneklerine baktığımızda fiilimsi eklerinin fiil köküne geldiğini görürüz. 

A) atarak: at-: fiil kökü 

                 -arak: zarf fiil eki 

C) girince: gir-: fiil kökü 

                  -ince: zarf fiil eki 

D) görünce: gör-: fiil kökü 

                   -ünce: zarf fiil eki 

Ancak B seçeneğine baktığımızda "derince" sözcüğünün kökünün "derin" olduğunu ve bu sözcüğün de "isim" olduğunu görürüz. "derin" isim köküne "-ce" ekinin getirilmesiyle "derince" sözcüğü elde edilmiştir. Bu nedenle "derince" sözcüğündeki "ince" ekini görüp bu sözcüğe fiilimsi deme yanılgısına düşmememiz gerekir. 

                                                                                                                            CEVAP: B 

2 Haziran 2023 Cuma

SÖZCÜKTE ANLAM -KARMA TEST 6

 1) Karınca kararınca  her gün bir şeyler yaparak inşa ettiğimiz bu çalışma ortamı bize gerçekten olumlu bir enerji veriyor.

Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? 

A) Önündeki dosyaları büyük bir titizlikle inceliyordu.

B)Eserini büyük bir sabırla her gün durmadan çalışarak bitirmeyi başardı. 

C) Biz de elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalıştık. 

D) Elimdeki bu kitap sonsuz bir çabanın ürünü. 


2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim cümleye uygun kullanılmamıştır?  

A) Talimatlarının yerine getirilmediğini öğrenen patron küplere bindi. 

B) Buradan ayrıldığım gün ister istemez burnum sızladı.

C)Tezini yazarken ele aldığı konuyu bütün ayrıntılarıyla araştırır, adeta ince eleyip sık dokurdu.

D) Sevinçten ne yapacağını şaşırmış, etekleri tutuşmuştu.


3) İnsan dışındaki varlıklara insana özgü niteliklerin verilmesi sanatına kişileştirme denir. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme yapılmamıştır? 

A) Etrafında hiçbir arkadaşı kalmayan küçük ağaç, kimsesizliğine aldırmadan gülümsüyordu. 

B) Zaman adeta elimizden kayıp giden bir hatıralar albümüydü.

C)Tatlı tatlı esen rüzgâr kulağıma şarkılar fısıldıyordu.

D)Martılar beni teselli ediyordu bu soğuk gecede. 


4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "heyecanlı" anlamını taşıyan bir deyim kullanılmıştır? 

A) Hatırlıyorum onu, ele avuca sığmaz bir çocuktu. 

B) Karşısındakine nefes aldırmadan sorularına devam ediyordu. 

C) Yüreklerin dayanamadığı bir olaydı onun yaşadıkları. 

D) Akrobatlar izleyenlere nefes kesici bir gösteri sunmuşlardı. 


5)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yol" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? 

A) Toprak yol, uzayıp gidiyordu. 

B) Yolda oynayan çocuklar oyunlarını yarıda bırakıp bana bakmaya başladılar. 

C) Bu sorunu çözmenin elbet bir yolu vardır. 

D) Yolun sonunda yaşlı bir teyze ellerinde poşetlerle bekliyordu. 


1) C    2) D    3)B    4) D    5)C 

ZARF FİİL ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ

 1) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi zarf fiil değildir ?  A) Öğrenciler sevinç çığlıkları atarak sınıfa girdiler.  B...