19 Ocak 2022 Çarşamba

AÇIKLAYICI ANLATIM - ÖRNEK METİNLER

 Açıklayıcı Anlatım Nedir? 

“Açıklama” sözcüğü “bir konuyla ilgili bilgi verme, bilinmeyen bir durumu izah etme” anlamına gelir. Açıklayıcı anlatım ise bir durum, bir olay ya da bir kavram hakkında okuyuculara bilgi verme amacı taşıyan bir anlatım biçimidir.

Açıklayıcı anlatımda okuyuculara bilgi verilir ve bu bilgiler bilimsel veriler ve güvenilir kaynaklar aracılığıyla ispatlanır. Bu anlatım tekniğinde nesnel bir bakış açısı vardır.

Açıklayıcı Anlatıma ilişkin Örnekler:

-Duyguların, düşüncelerin, imgelerin okuyanlar üzerinde estetik bir etki bırakacak biçimde söz ya da yazıyla anlatılması sanatına edebiyat denir. Arapça “edep” sözcüğünden türetilen bir kavram olan “edebiyat” duyguların, düşüncelerin sanatlı ve etkileyici bir biçimde ifade edilmesidir. Edebiyatın biricik amacı estetik ve güzelliktir ve edebiyatta konunun ne olduğundan çok nasıl dile getirildiği önemlidir.

 

-İlk ve ortaöğrenim hayatını Trabzon’da geçiren Bedri Rahmi, daha sonra İstanbul Güzel Sanatlar Akademisini bitirmiştir. İki sene boyunca Paris’te de yaşayan sanatçı yurda döndükten sonra akademiye öğretim üyesi olarak girmiştir. Şiir ve resim onun hayatında mühim bir yer tutmuştur. Halk edebiyatına büyük bir ilgi duyan sanatçı halk edebiyatının birçok unsurunu da sanatına yansıtmıştır.

 

-Varoluş, varlık, ahlak, iyilik, bilgi, gerçek ve güzellik konularıyla yakından ilgilenen felsefe, “düşünme sanatı” olarak da tanımlanır. Varlık, bilgi ve değer üzerinde duran felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir. Soru sormak ve sorgulamak felsefenin ana omurgasıdır.

 

-Bilginin kaynağını araştıran, doğru bilgiye ulaşma yöntemlerinin üzerinde duran disipline epistemoloji adı verilir. Epistemolojiye kısaca “bilgi felsefesi” de denir. “Bilgi nedir?” sorusunu temel alan epistemolojide bilginin kaynağı ve türleri üzerinde de durulur.

 

-Kısaca “geçmiş zamanın incelenmesi” olarak da adlandırılabilen tarih bilimi, geçmişte yaşamış insan topluluklarının faaliyetlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde, yer ve zaman göstererek anlatır. Tarih biliminde elde edilen bilgiler belgelere dayandırılır ve bilgiler tarafsız bir bakış açısıyla aktarılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

ZARF FİİL ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ

 1) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi zarf fiil değildir ?  A) Öğrenciler sevinç çığlıkları atarak sınıfa girdiler.  B...