8 Ocak 2023 Pazar

FİİLİMSİLER - TEST 1

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır? 

A) Dedem dün gece yine hastalanmış. 

B) Öykülerimde hayale de gerçeğe de yer veririm. 

C) Kitabı masaya bıraktım. 

D) Havalar geçen yıl bu kadar sıcak değildi. 


2) "Yaşanmış olayları asla zihnimden silemem." cümlesindeki altı çizili ekin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Duyulan geçmiş zaman   

B) Sıfat fiil

C)İsim-fiil 

D) Zarf fiil 


 3)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil vardır?

A) Bu iş, gerçekten yapılacak bir iş değil.

B) Tüm hareketleri fizik kurallarıyla açıklamak mümkün.

C) Sizler yaşadıkça çocuklarım

     Ben de yaşıyorum

D) Şiiri okuyuşunda derin bir hüzün vardı. 


4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil vardır? 

A) Ormandaki ağaç sayısı giderek azalıyordu.

B) Öğretmeninin yanına gidip ondan yardım istedi. 

C) Unutmayın ki insana sevinç, neşe katan gerçekte iyimserlerdir. 

D) Her şeye iyi tarafından bakmak insanı yanıltabilir. 


5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur

A) Bu olaydan çıkarılabilecek dersler var. 

B) Kötümserlerin de yaşama bu denli katkıda bulunmaları yeni bir yaklaşım sayılmalı. 

C) Okudukça daha çok şey öğreneceksin. 

D) Hiç kuşkusuz iyimserler de zaman zaman kötümser olurlar. 6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil yoktur?

A Sanatçının en tanınmış eseri karşınızdaki tablodur.

B) Zaman geçtikçe sol ayağıma daha fazla bağlanmaya başladım.

C) Bizi bulunduğumuz bu durumdan ancak o kurtarır.

D) Beni buraya bağlayan tek şey onun varlığıydı.


7) I. Yazar, eserleriyle günümüze ışık tutan değerli sanatçılarımızdan birisidir.

    II. Şiirimizin vazgeçilmez ışıklarından birisi olan şairimiz yeni bir şiir kitabı çıkaracak. 

   III. Gerekli notları alıp, çalışmaya başlayacağız. 

   IV. Yıkılan hayallerimize aldırmadan yolumuza devam edeceğiz. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat-fiil yoktur?

A) I                      B) II                     C) III                   D) IV 


8) Çekimli fiiller ile sıfat-fiilleri karıştırmamalıyız. Örneğin "Geçen sene aldığı ayakkabı eskimiş." cümlesinde "-miş" eki fiile gelmiş ve burada "duyulan geçmiş zaman" görevinde kullanılmıştır. "Eskimiş ayakkabıları şu koliye koyalım." cümlesinde ise "eskimiş" sözcüğü "ayakkabı" ismini nitelediği için sıfat görevindedir ve burada "-miş" eki sıfat-fiil görevindedir. 

Yukarıdaki açıklamaya göre sıfat fiil eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi görevini üstlenmemiştir? 

A) Elbet bir gün gelecek güzel günler. 

B) Silinmiş yazıları okumaya çalıştım. 

C) Yaş ilerledikçe tutmaz dizleri başına bela olmuştu. 

D) Ekilmiş toprakları bir de biz görebilir miyiz? 


9) Türkçe Öğretmeni Merve Hanım öğrencilerinden içinde fiilimsi bulunan cümleler kurmalarını istemiştir. Öğrencilerin ise kurduğu cümleler şunlardır: 

Yusuf: Başarılı olmak istiyorsak düzenli çalışmalıyız. 

Arda: Bu sene tembellik yapıp çok az kitap okudum. 

Saliha: Düzenli olma konusunda eksiklerimizi kapatmalıyız. 

Duru: Zaman yönetimi konusunda daha dikkatli olmalıyız. 

Buna göre hangi öğrencinin kurduğu cümlede fiilimsi yoktur? 

A) Arda            B) Duru             C) Yusuf            D) Saliha 


10) Şair, günlük hayatta kullandığımız kelimeleri kullanır ancak bu kelimelere bambaşka ve özel anlamlar yükleyerek özel bir dil meydana getirir. 

Yukarıdaki cümlede kaç tane fiilimsi vardır? 

A) 4               B) 3                C) 2             D) 1 


11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir fiilimsi türü vardır? 

A) Halk yaşadıkça cumhuriyet ağacı da yaşayacaktır. 

B) Cumhuriyet ağacının yaşaması yurttaşların güneşine ve emeğine bağlıdır. 

C) Sonbaharın gelmesiyle içimi bir hüzün kaplar. 

D) Kitap yazmak en büyük hedeflerinden birisiydi. 


1) D        2)B        3) C       4) D        5) D         6)B         7) C        8) A       9)B       10) C    11) A 

ZARF FİİL ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ

 1) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi zarf fiil değildir ?  A) Öğrenciler sevinç çığlıkları atarak sınıfa girdiler.  B...