7 Haziran 2023 Çarşamba

ZARF FİİL ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ

 1) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi zarf fiil değildir

A) Öğrenciler sevinç çığlıkları atarak sınıfa girdiler. 

B) Derince bir çukur kazmak için hazır bekliyorlardı. 

C) Öğretmenimiz içeri girince hepimiz kendimize çekidüzen verdik. 

D) Yapılan tüm bu usulsüzlükleri görünce insanlara güvenim azalıyor. 


ÇÖZÜM: "Fiilimsiler" konusunda dikkat etmemiz gereken önemli nokta şudur: Fiilimsi eklerinin fiil köküne gelmesi. A, C ve D seçeneklerine baktığımızda fiilimsi eklerinin fiil köküne geldiğini görürüz. 

A) atarak: at-: fiil kökü 

                 -arak: zarf fiil eki 

C) girince: gir-: fiil kökü 

                  -ince: zarf fiil eki 

D) görünce: gör-: fiil kökü 

                   -ünce: zarf fiil eki 

Ancak B seçeneğine baktığımızda "derince" sözcüğünün kökünün "derin" olduğunu ve bu sözcüğün de "isim" olduğunu görürüz. "derin" isim köküne "-ce" ekinin getirilmesiyle "derince" sözcüğü elde edilmiştir. Bu nedenle "derince" sözcüğündeki "ince" ekini görüp bu sözcüğe fiilimsi deme yanılgısına düşmememiz gerekir. 

                                                                                                                            CEVAP: B 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

ZARF FİİL ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ

 1) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi zarf fiil değildir ?  A) Öğrenciler sevinç çığlıkları atarak sınıfa girdiler.  B...