30 Aralık 2021 Perşembe

Metin Türleri, Anlatim Biçimleri, Düşünceyi Geliştirme Yolları - Boşluk Doldurma Etkinliği - Cevaplar


 Cevaplarını verdiğimiz etkinliğe BURADAN ulaşabilirsiniz. 

1) makale

2) öykü (hikâye)

3) haber yazısı

4) deneme

5) tanık gösterme

6) karşılaştırma

7) sayısal verilerden yararlanma

8)öyküleyici anlatım (Öyküleyici anlatımı filme benzetebiliriz. Filmdeki olaylar nasıl bir akış içerisinde aktarılıyorsa öyküleyici anlatımda da olay bir akış içerisinde anlatılır. Başka bir deyişle bu anlatım biçiminde bir olay akışı vardır.)

9) açıklayıcı anlatım

10) tartışmacı anlatım

11) örnekleme/örneklendirme (Metnin başında okuma yöntem ve tekniklerinden söz edip metnin devamında bu yöntem ve tekniklere örnekler verilerek (not alarak okuma, eleştirel okuma, sessiz okuma, sesli okuma, göz atarak okuma, işaretleyerek okuma) konu somutlaştırılmıştır.


Metin Türleri, Anlatım Biçimleri, Düşünceyi Geliştirme Yolları - Boşluk Doldurma Etkinliği

 Sizlere bu yazımızda metin türleri, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarıyla ilgili boşluk doldurma etkinliği sunacağız. 

Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. 

1) Okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla yazılan, nesnel anlatımın hakim olduğu, anlatılanların bilimsel veriler vb. yoluyla kanıtlandığı yazı türüne ............ denir.

2) Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayların anlatıldığı, kişi sayısının sınırlı olduğu, romana oranla daha kısa soluklu olan metin türüne ............. denir.

3) Toplumda ya da doğada meydana gelen büyük, ilgi çekici olayların veya durumların tarafsız bakış açısıyla gazete, radyo, televizyon vb. araçlarla halka duyurulduğu yazılara ........................... denir.

4) Yazarın kişisel görüşlerini kendi kendine konuşuyormuşçasına kanıtlama yoluna gitmeden dile getirdiği metin türüne .............. denir.

5) Yazarın, benimsediği ve savunduğu düşüncenin doğruluğuna okuyucuyu inandırmak amacıyla o alanda tanınmış ve görüşleri o alanda kabul görmüş kişilerin sözlerinden alıntı yaptığı  düşünceyi geliştirme yoluna .............................. denir.

6) Herhangi bir düşünceyi açıklamak için birden fazla olay, varlık veya kavram arasındaki benzerliklerin ya da farklılıkların dile getirildiği düşünceyi geliştirme yoluna  ........................... denir.

7) Bir yazıda dile getirilen düşüncelerin kanıtlanması amacıyla istatistik, grafik vb. araştırma sonuçlarından faydalanıldığı düşünceyi geliştirme yoluna  ............................................ denir.

8) Yaşanmış ya da yaşanabilecek bir olayın bir akış içerisinde okuyucuya aktarıldığı anlatım biçimine ........................................... denir.

9) Yazarın okuyuculara bilgi vermek amacıyla oluşturduğu ve nesnel anlatımın hakim olduğu anlatım biçimine .......................................... denir.

10)Karşıt iki görüşün olduğu, yazarın kendi düşüncelerini savunmak ve okuyucuya benimsetmek amacıyla kullandığı anlatım biçimine ............................................ denir.

11) Bir metni okurken çeşitli okuma yöntem ve tekniklerini kullanırız. Kimi zaman metnin önemli noktalarını tespit etmek amacıyla not alarak okuma yöntemini kimi zaman da metindeki bilgilerin doğruluğunu ve yanlışlığını tespit etmek, konuya farklı bakış açıları getirebilmek için eleştirel okuma yöntemini kullanırız. Kullandığımız diğer okuma yöntem ve teknikleri de sesli okuma, sessiz okuma, göz atarak okuma, işaretleyerek okumadır.

Yukarıdaki metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu .................................... dir.

Etkinliğimizle ilgili cevaplara BURADAN ulaşabilirsiniz.


27 Aralık 2021 Pazartesi

CÜMLEDE ANLAM TEST 1

 Testimize geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapalım: 

Söyleyenin kişisel beğenisini, duygu ve düşüncelerini içeren, dile getirilen yargının kişiden kişiye göre değiştiği, kanıtlanamayan ifadelere öznel anlamlı cümleler denir. 

Söyleyenin kişisel beğenisini, duygu ve düşüncelerini içermeyen, dile getirilen yargının kişiden kişiye göre değişmediği, herkesçe kabul görmüş kanıtlanabilen ifadelere nesnel anlamlı cümleler denir. 


SORULAR 

1) I. Kuşcenneti Milli Parkı, Marmara Bölgesi'nde Balıkesir ili sınırları içindedir.

    II. Burası unutulmaz deneyimlerin yaşanacağı eşsiz bir yer.

   III. İlkbahar gibi bir mevsim olmasaydı bu dünya çekilmezdi.

   IV. Kuşcenneti Milli Parkı, 1959 yılında milli park ilan edilmiştir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri nesnel anlamlıdır?

A I ve II.          B) I ve III.           C) I ve IV.            D) II ve IV

 

2)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel anlamlı bir cümle vardır?

A) Burası tarihin capcanlı olduğu görkemli bir şehir.

B) Salıncağın zincir uzunluğu, salıncağın salınım hızını etkiler.

C) Derenin yanında tüm görkemiyle yükselen uzun bir ağaç vardı.

D) İnsan kendini bu türün içinde rahat hissediyor.

 

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

A) İlk örnekleri İspanya'da yapılan gitar, zamanla bugünkü halini almıştır.

B) Gitar altı telli, telleri parmakla çekilerek veya pena denen bir araçla vurularak çalınan müzik aletidir.

C) Osmanlı Devleti'ne katılan son beylik Dulkadiroğulları’dır.

D) Çocuklar için yazmak insanı özgürleştirir.

 

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı yoktur?

A) Karadeniz Bölgesi coğrafi bölgelerimizden birisidir.

B) Gitarın bugün akustik gitar, elektrogitar, basgitar, perdesiz gitar gibi birçok çeşidi mevcuttur.

C) Kaydırakta kaymanızı sağlayan kuvvet yer çekimidir.

D) Yeşil bir doğanın huzur vermediği insan yoktur.

 

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı yoktur?

A) Televizyonda çocukların gelişimine yönelik yayınlar yapılsa da bu programlar oldukça yetersiz.

B) Şair tabiatlı olanlar akşam saatlerini severler.

C) Ülkemizin en kalabalık şehri İstanbul’dur.

D) İnsan bu güzel kentte kendini daha özgür hissediyor.


6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel anlam vardır?

A) Salıncakta sallanmak için birinin sizi itmesi ya da kendinizi ayaklarınızla geriye doğru itmeniz gerekir.

B) Kaydıraktan kayan kişinin üzerine etki eden bir diğer kuvvet de sürtünmedir.

C) Çocuk kitaplarının yetişkinlere de hitap ettiği inkar edilemeyecek bir gerçektir.

D) Ankara, İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır.

 

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Buranın manzarası insanın içinde öyle bir huzur ortamı oluşturur ki zaman geçsin istemezsin.

B) Okuma oranları konusunda ileride olmamamız oldukça üzücü bir durum.

C) Güneşin batışı insana tuhaf bir hüzün verir.

D) Ahmet Hamdi Tanpınar, 23 Haziran 1901’de İstanbul’da doğmuştur.

 

8) Öznel ve nesnel anlam konusunu işleyen bir Türkçe öğretmeni öğrencilerinden öznel anlam taşıyan cümleler kurmalarını istemiştir. Buna göre öğrencilerin kurduğu cümleler ise şöyledir:

Buğra: Bu sene sonbahar uzun ve güzel geçti.

Cansu: Köyümüzün güzelliği dillere destan.

Arda: Saklambaç en az iki kişiyle oynanır.

Nisa: Güneşin doğuşu insana her zaman umut aşılar.

Buna göre yukarıdaki öğrencilerden hangisi öznel olmayan bir cümle kurmuştur?

A Buğra.           B) Cansu               C) Arda.            D) Nisa

 

9) I. Tanpınar’ın “Bursa’da Zaman” adlı şiiri vardır.

    II. Akşamla birlikte insanın ruhuna derin bir durgunluk çöker.

   III. Kar, güzelliğini yerlere sermiş bugün.

   IV. Kişinin değerini bilenler kendi çevresinde bulunanlardır.

Yukarıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

A I.               B) II.            C) III.           D) IV

 

10) Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznellik-nesnellik açısından yanlış değerlendirilmiştir?

A) Selçuklularda hukuk şer’i ve örfi olmak üzere ikiye ayrılır. (nesnel)

B) Sanatçının son kitabı aşk teması üzerine kurulmuş bir romandır. (öznel)

C) Anadolu’nun geleneksel konukseverliği dillere destandır. (öznel)

D) Sanatçının son şiir kitabında 40 şiir bulunmaktadır. (nesnel)

 


Cevap Anahtarı: 1) C       2) B        3) D        4) D        5) C       6) C       7) D      8) C       9) A     10) B


UYARI: Cümlede Anlam 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik bu testimizi öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin derste kullanabilmeleri amacıyla hazırlamış bulunmaktayız. Bu testin herhangi bir internet sitesinde yayınlanması ve  ticari amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu testin ticari amaçlarla kullanıldığının tespiti halinde gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 


19 Aralık 2021 Pazar

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 3

 

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? 

A) Ön sırada oturan öğrenciler arka sırada oturanlara göre derse daha fazla ilgililer. 

B) Bilgili insanların hayata bakış açıları bilgisiz insanlara göre daha olumludur. 

C) Sanat bir millet için çok önemli bir yere sahiptir. 

D) Arkadaşına her şeyi anlatamazsın ama dostuna her şeyi anlatabilirsin. 


2) "birey-fert" sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

A) ikaz-uyarı          B) lisan-dil                 C) güz-sonbahar            D) yalan-yanlış 


3) "tanıdık-bildik" sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? 

A) bayat-taze               B) yüzyıl-asır               C) doğru-dürüst               D) anı-hatıra 


4) "tecrübe-deneyim" sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? 

A) korkak-cesur          B) saçmak-dağıtmak         C) yetenek-kabiliyet        D) sulh-harp   


5) 5. sınıf öğrencisi Emir aşağıda bazı sözcüklerin eş anlamlılarını yazmıştır. Emir, bu sözcük çiftlerinden hangisinde hata yapmıştır? 

A) yoksul-fakir        B) aktif-pasif           C) zengin-varsıl           D) problem-sorun 


6) 6. sınıf öğrencisi Sude aşağıda bazı sözcüklerin zıt anlamlılarını yazmıştır. Sude, bu sözcük çiftlerinden hangisinde hata yapmıştır? 

A) gelir-gider               B) ödül-ceza                 C) diri-ölü                  D) yasa-kanun 


7)  doğa- ..............

     soru-............

     sağlık-..........

     kuvvet-..........

Yukarıda verilen sözcüklerin eş anlamlıları sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) tabiat-sual-sıhhat-güç                                      B) tabiat-cevap-sıhhat-güç 

C) sual-tabiat-güç-sıhhat                                      D) tabiat-güç-sıhhat-sual 


8) -Selim'in çok yetenekli biri olduğunu söyleyebilirim. 

    -Öğretmenimiz "bilim" sözcüğünü cümlede kullanmamızı istedi. 

    -İçimiz baharlara özlemle dolu.

    -Erken kalkarsan yol alırsın. 

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı değildir

A) kabiliyetli                B) hasret                  C) tümce                 D) çabuk 


9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır

A) Yarar sağlayalım derken zarar ettik bu işten. 

B) Aklını kullanabilmek akılsızlara nasip olmuyor işte.

C) Bu projenin amacı uzakları yakın etmekti. 

D) Burası daha kuru, ileride ise oldukça yaş bir zemin var. 


10) "Alçak yerde yatma, sel alır; yüksek yerde yatma, yel alır." atasözündeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A) anlam-mana             B) doğal-tabii             C) ham-olgun             D) hediye-armağan 


CEVAP ANAHTARI:     1) A       2) D      3) C      4) C      5)B       6)D      7) A     8)D     9) B     10)C


UYARI: Sözcükte Anlam 5, 6, 7, ve 8. sınıflara yönelik bu testimizi öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin derste kullanabilmeleri amacıyla hazırlamış bulunmaktayız. Bu testin herhangi bir internet sitesinde yayınlanması ve  ticari amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu testin ticari amaçlarla kullanıldığının tespiti halinde gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 

12 Aralık 2021 Pazar

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 2

 

Bu yazıda Türkçe dersi "Sözcükte Anlam-Sözcükte Anlam Özellikleri (Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam" konulu testi hizmetinize sunuyoruz. 


1)Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamda kullanılmamıştır?

A) Zarflar üzerine yazılmış bir yazıda bu sözcüğün zarf olmadığını anladım.

B) Bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimine hücre denir.

C) Yeryüzünde, yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli akan suya akarsu denir.

D) Sürekli konu tekrarı yaparak eksiklerimizi kapatmaya çalışacağız.

 

2) I. Bu seslerin hepsi eriyerek tek bir bulanık sese dönüşüyordu.

II. Ufak tefek ince bedeni ile ilk bakışta göze çarpıyordu.

III. Kitap okuduktan sonra hayatın acı gerçeklerine dönüş yapıyordum.

IV. Çöken evin yanında sürekli bir şeyler arıyorlardı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangi ikisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A I ve II.        B) I ve III.          C) I ve IV         D) II ve IV

 

3) “Perde” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

A) Perdenin çok ince olması pek hoşuma gitmedi.

B) Oyunun son perdesinde herkes duygulanmıştı.

C) Odayla salon arasındaki perdeyi kaldırsak mı acaba?

D) Perdeyi çekersen ışık içeri girmez ve sen de rahat edersin.

 

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Çok okuman önemli değil, okuduklarını sindirmen önemli.

B) Yaşlı kadının tarlasını ucuza alabilmek için oyun oynamışlar.

C) Tatlı bir gülümseme çözer oysa her şeyi.

D) Süt ile balı karıştırıp içmem için bana verdi.

 

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Başarılı olmamız için kendimize gerçekçi bir yol haritası çizmemiz lazım.

B) Kırılan vazonun parçalarını toplaması uzun sürmedi.

C) Sokağın başında siyah paltolu bir adam vardı.

D) Uzun, büyük bir ağacın önünde beklememi söyledi.

 

6)”Köprü” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamda kullanılmıştır?

A) Yaşadığımız bu tatsız olay nedeniyle aramızdaki bütün köprüler yıkıldı.

B) Köy ile ulaşımımızı sağlayan köprü de hasar görmüştü.

C) Yapılan bu anlaşmayla iki ülke arasında barış köprüleri kurulmuş oldu.

D) Doktorum dişime köprü yapmaktan başka çare olmadığını söyledi.

 

7) I. Öğretmenimiz sayesinde birçok aydınlatıcı bilgi öğrendik.

    II. Karanlıklardan aydınlıklara çıkmamız için bilinçli nesiller yetiştirmeliyiz.

    III. Tecrübesini çevresindeki insanlarla paylaşırdı.

    IV. Babası ölünce sırtında ağır bir yükle kalakaldı zavallı çocuk.

    Numaralanmış cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır?

A I.                   B) II.                    C) III.                  D) IV

 

8)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük yoktur?

A) Tedbir alırsak kötü sonuçlarla karşılaşmayız.

B)Öğretmenimiz hikâyenin unsurlarını bulmamızı istedi.

C) Bugün sol anahtarını işleyeceğiz.

D) Pergelle daireyi daha rahat çizebiliriz.

 

9) Kendini geliştirmeye dikkat eder ve eserlere yaklaşırken adeta sinekten yağ çıkarırdı.

Bu cümlede altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Çevresindeki insanları kıran bir yapıya sahipti.

B) Başarıya ulaşmak için elinden geleni yapardı.

C) O kadar becerikliydi ki her durumdan bir yarar sağlamayı başarırdı.

D) Hiçbir işi yarıda bırakmaz, kararlı bir şekilde sonuna kadar giderdi.

 

10) Birinci olmayı çok istemişti ama maalesef birinciliği kıl payı kaçırdı.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Yazdığı yazıyı en ince ayrıntısına kadar incelerdi.

B) İki günde bir kontrole geleceklermiş.

C) Kaza yapmaktan son anda kurtuldu.

D) Onun öyle yapılmayacağını o kadar çok anlattım ki...

 

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bırakmak” sözcüğü “unutmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Etkinliği gelecek haftaya bıraktık.

B) Kitabımı nerede bıraktım acaba?

C) Yapamadığımız işleri yapabilene bırakmak lazım.

D) Babamdan kalan bu saati sana bırakacağım.

Cevap Anahtarı: 1) D      2) B      3) B      4) D      5) A       6) D      7) C     8) A     9) C    10) C   11) B

UYARI: Sözcükte Anlam 5, 6, 7, ve 8. sınıflara yönelik bu testimizi öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin derste kullanabilmeleri amacıyla hazırlamış bulunmaktayız. Bu testin herhangi bir internet sitesinde yayınlanması ve  ticari amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu testin ticari amaçlarla kullanıldığının tespiti halinde gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 

 

5 Aralık 2021 Pazar

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 1

 Bu yazıda Türkçe dersi "Sözcükte Anlam-Sözcükte Anlam Özellikleri (Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam" konulu testi hizmetinize sunuyoruz. 

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "derin" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? 

A) Zavallı hayvan derin bir kuyunun içine düşmüştü. 

B) Bu göl sandığımız kadar derin bir göl değildi.

C) Derste işleyeceğimiz şiir derin anlamlar içeren bir şiir.

D) Çukurun derin olması görenleri çok korkutmuştu. 


2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır? 

A) Sıcak bir tebessüm her şeyi çözer aslında. 

B) Onun soğuk tavırlarına artık tahammülüm kalmadı. 

C) Kürsüdeki adamın ateşli konuşması herkesi etkilemişti.

D) Bugünün işini yarına bırakma. 


3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "tatlı" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmamıştır? 

A) Tatlı bir bahar havasının getirdiği bir neşe var üzerimizde. 

B) Tatlı sözlerin insan üzerindeki olumlu etkilerini unutmayalım. 

C) Yemekten sonra yediğimiz tatlının tarifini bulabilir miyiz? 

D) Çok sevimli, çok tatlı bir çocuk...


4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük yoktur? 

A) Oyunun son perdesinde izleyenler gözyaşlarını tutamadı. 

B) Dergide okuduğum yazı açılarla ilgili yazılmış bilimsel bir yazıydı.

C) Nakavt olan sporcunun üzüntüsü gözlerinden belli oluyordu. 

D) Matematiği çok sevmesem de yine de elimden geleni yapıyorum. 


5) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan sözcüklerden hangisi terim anlamlıdır? 

A) Dört bir yanımı onunla geçirdiğim hatıralar sarmış

B) İzlediğimiz skecin ana fikri nedir? 

C) Boş sözlere artık tahammülümüz kalmadı. 

D) Yüzü asıktı, galiba sınavı geçememiş. 


6) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan sözcüklerden hangisi terim anlamlı değildir

A) Şu sözcüğün kökünü bulamadım. 

B) Sınıfımıza yeni gelen arkadaşımıza çok ısındık

C) Bu şarkının bestesini kim yapmış acaba? 

D) Matematik dersinde üçgenleri işledik. 


7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "dar" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? 

A) Bu dar günler elbet geçecek. 

B) Aldığım pantolon bana çok dar geldi. 

C) Bu dar sokakları az mı geçtik? 

D) Gömleğimin dar olması rahat hareket etmemi engelliyor. 


8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır? 

A) O kadar çok derdimiz var ki hangisine yansak şaşırdık. 

B) Boş, temeli olmayan fikirlerin bizim gözümüzde değeri yok. 

C) Etrafa ışık saçan düşünceleri vardı. 

D) Adeta beni kendinden soğutmak istiyor. 


9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır

A) Kaynayıp duran zihnimin kâğıda yansımasıydı tüm bunlar. 

B) Duvardaki resimde kullanılan renkler epey canlıydı. 

C) Yazdıkça hafiflediğimi hissediyordum.

D) Kendimi ifade etmeyi ve zihnimin derinliklerine ulaşmayı öğrenmiştim. 


10) Türkçe Öğretmeni Merve Hanım öğrencilerinden "soğuk" sözcüğünü mecaz anlama gelecek şekilde cümlede kullanmalarını istemiştir.

     Buna göre öğrencilerden hangisi "soğuk" sözcüğünü mecaz anlama gelecek şekilde cümlede kullanmıştır? 

A) Can: Soğuk bir gündü ve sert bir rüzgâr esiyordu. 

B) İrem: Soğuk çay içtik sabah sabah. 

C) Nesrin: Oldukça soğuk bir şekilde karşılandık. 

D) Murat: Soğuğun etkisiyle elleri çatlamış. 


11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "takılmak" sözcüğü yanında verilen anlam özelliği ile uyuşmamaktadır

A) Sen onun bu boş laflarına fazla takılma. (mecaz) 

B) Zavallı hayvan önündeki taşı göremediği için taşa takılıp dengesini kaybetti. (gerçek) 

C) Sinirlenme, ben sevdiğim insanlara takılırım. (mecaz)

D) Yapamadığın sorulara takılma, bir sonraki soruya geç. (gerçek) 


12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ışık" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmamıştır

A) Yazdığı eserlerle geçmişten günümüze ışık tutmuş yeri doldurulamayacak bir sanatçımızdı. 

B) Keskin zekâsından dolayı adeta gözlerinden etrafa ışık saçıyordu sarı saçlı çocuk. 

C) Bütün evlerin ışıkları kapalı, herkes uyumuş olmalı.

D) Yazdığı şiirlerle gönüllerde taht kurmuş, şiirimizin vazgeçilmez ışıklarından biri olmuştur.


Cevap Anahtarı: 1) C       2) D        3) C       4)D        5) B        6) B       7) A      8) B      9) B     10) C       11)D       12) C 


UYARI: Sözcükte Anlam 5, 6, 7, ve 8. sınıflara yönelik bu testimizi öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin derste kullanabilmeleri amacıyla hazırlamış bulunmaktayız. Bu testin herhangi bir internet sitesinde yayınlanması ve ticari amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu testin ticari amaçlarla kullanıldığının tespiti halinde gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 
ZARF FİİL ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ

 1) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi zarf fiil değildir ?  A) Öğrenciler sevinç çığlıkları atarak sınıfa girdiler.  B...