19 Aralık 2021 Pazar

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 3

 

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? 

A) Ön sırada oturan öğrenciler arka sırada oturanlara göre derse daha fazla ilgililer. 

B) Bilgili insanların hayata bakış açıları bilgisiz insanlara göre daha olumludur. 

C) Sanat bir millet için çok önemli bir yere sahiptir. 

D) Arkadaşına her şeyi anlatamazsın ama dostuna her şeyi anlatabilirsin. 


2) "birey-fert" sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

A) ikaz-uyarı          B) lisan-dil                 C) güz-sonbahar            D) yalan-yanlış 


3) "tanıdık-bildik" sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? 

A) bayat-taze               B) yüzyıl-asır               C) doğru-dürüst               D) anı-hatıra 


4) "tecrübe-deneyim" sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? 

A) korkak-cesur          B) saçmak-dağıtmak         C) yetenek-kabiliyet        D) sulh-harp   


5) 5. sınıf öğrencisi Emir aşağıda bazı sözcüklerin eş anlamlılarını yazmıştır. Emir, bu sözcük çiftlerinden hangisinde hata yapmıştır? 

A) yoksul-fakir        B) aktif-pasif           C) zengin-varsıl           D) problem-sorun 


6) 6. sınıf öğrencisi Sude aşağıda bazı sözcüklerin zıt anlamlılarını yazmıştır. Sude, bu sözcük çiftlerinden hangisinde hata yapmıştır? 

A) gelir-gider               B) ödül-ceza                 C) diri-ölü                  D) yasa-kanun 


7)  doğa- ..............

     soru-............

     sağlık-..........

     kuvvet-..........

Yukarıda verilen sözcüklerin eş anlamlıları sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) tabiat-sual-sıhhat-güç                                      B) tabiat-cevap-sıhhat-güç 

C) sual-tabiat-güç-sıhhat                                      D) tabiat-güç-sıhhat-sual 


8) -Selim'in çok yetenekli biri olduğunu söyleyebilirim. 

    -Öğretmenimiz "bilim" sözcüğünü cümlede kullanmamızı istedi. 

    -İçimiz baharlara özlemle dolu.

    -Erken kalkarsan yol alırsın. 

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı değildir

A) kabiliyetli                B) hasret                  C) tümce                 D) çabuk 


9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır

A) Yarar sağlayalım derken zarar ettik bu işten. 

B) Aklını kullanabilmek akılsızlara nasip olmuyor işte.

C) Bu projenin amacı uzakları yakın etmekti. 

D) Burası daha kuru, ileride ise oldukça yaş bir zemin var. 


10) "Alçak yerde yatma, sel alır; yüksek yerde yatma, yel alır." atasözündeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A) anlam-mana             B) doğal-tabii             C) ham-olgun             D) hediye-armağan 


CEVAP ANAHTARI:     1) A       2) D      3) C      4) C      5)B       6)D      7) A     8)D     9) B     10)C


UYARI: Sözcükte Anlam 5, 6, 7, ve 8. sınıflara yönelik bu testimizi öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin derste kullanabilmeleri amacıyla hazırlamış bulunmaktayız. Bu testin herhangi bir internet sitesinde yayınlanması ve  ticari amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu testin ticari amaçlarla kullanıldığının tespiti halinde gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

SÖZCÜK TÜRLERİ KARMA TEST 1

1) Aşağıdaki isim tamlamalarından hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?  A) denizin güzelliği            B) lambanın ışığı       ...