22 Mayıs 2022 Pazar

SÖZCÜK TÜRLERİ KARMA TEST 1


1) Aşağıdaki isim tamlamalarından hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır? 

A) denizin güzelliği          

B) lambanın ışığı        

C) suyun rengi          

D) sınıf defteri

 

2) Aşağıdaki isim tamlamalarından hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır? 

A) okul çantası 

B) sokak lambası 

C) kalemin ucu 

D) okul bahçesi


3) “O” ve “onlar” zamirleri aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri görevinde kullanılmıştır? 

A) Onu da baloya davet etmişler.                        

B) Onları buzdolabına yerleştirsek daha iyi olur.

C) Onlar gelecek hafta İstanbul’a gideceklermiş.    

D) Onu geçen gün kütüphanede kitap okurken görmüşler.

 

4) Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sıfatlardan hangisi diğerlerinden farklıdır? 

A) Bazı insanlar konuşmayı pek sevmez.

B) Yuvarlak masanın etrafında toplanıp çalışmaya başladılar.

C) Kırmızı bir araba evin etrafında dönüp dolaşıyordu.

D) Çalışkan insanlar her zaman bir adım öndedir.

Cevap Anahtarı: 1) D    2) C    3) B   4) A 

ZARF FİİL ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ

 1) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi zarf fiil değildir ?  A) Öğrenciler sevinç çığlıkları atarak sınıfa girdiler.  B...