9 Nisan 2023 Pazar

CÜMLEDE ANLAM KARMA TEST 2

 

1)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma vardır?

A Edebiyatın malzemesi kelimelerdir ve edebiyat dille gerçekleştirilen güzel sanatlar etkinliğidir.

B) Edebiyatta fayda sağlamak geri plândadır.

C) Edebiyatın asıl amacı, güzel sanatların en önemli ögesi olan estetik zevk duygusunu gerçekleştirmektir.

D) Tiyatro, harekete biçim veren bir sanattır.

 

2)Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel anlamlıdır?

A Reşat Nuri, “Çalıkuşu” eseriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

B)Reşat Nuri’nin romanlarında yoğun bir Anadolu atmosferi vardır.

C) Reşat Nuri, Anadolu’nun yerli hayatını ve kişilerini başarılı bir şekilde yansıtmıştır.

D) Reşat Nuri, Anadolu’daki gözlemlerini “Anadolu Notları” adlı eserinde toplamıştır.


3) Üslup, bir yazarın dili kullanma biçimidir. İçerik ise yazarın ne anlattığıdır. Başka bir deyişle “Yazar ne anlatıyor?” sorusu içeriği, “Yazar nasıl anlatıyor?” sorusu üslubu verir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem içerik hem de üslup ifadesi vardır?

A)Yazar, son eserinde işçilerin çektiği sıkıntıları anlatmış.

B) Yoksul insanların hayatının anlatıldığı bu eserde yazar açık bir dil kullanmıştır.

C)Şair, şiirlerinde genellikle kapalı bir anlatımı tercih etmiştir.

D)Edebiyatımızın önemli isimlerinden birisi olan sanatçı, eserlerinde genellikle bireysel konulara yer vermiştir. 


2 Nisan 2023 Pazar

SÖZCÜKTE ANLAM TEST (DEYİM-ATASÖZÜ-ÖZDEYİŞ)

 

1)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çok yaşlanmak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Eli para görünce burnu büyüdü, yüzümüze bakmıyor artık.

B) Anlayamaması normal, burnu çenesine değiyor artık.

C) Artık her şeye burun büker oldu.

D) Onun burnuna karıncalar dolalı yıllar oldu.

 

 

2)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tedirginlik duymak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Sınavda süre yetmeyince etekleri tutuştu.

B) Kitabını yerinde göremeyince burnundan soludu.

C)Elektriklerin tekrar kesilmesi ihtimali karşısında adeta diken üstünde oturuyordum.

D) Burunları sızlatan bir film izledik.

 

 

3)I.Kimsenin sezmesine imkân vermeyecek kadar kısa bir zaman içinde, çok çabuk. (kaşla göz arasında)

II. Söz dinlememek, baskı altına alınmamak. (ele avuca sığmamak)

III. Çok yalvarmak. (eline eteğine sarılmak)

IV. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmek. (şeytanın yattığı yeri bilmek)

Yukarıdaki deyim-anlam eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) I.              B) II.              C) III.            D) IV

 

4)Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Kötü gereçle iyi şey yapılamaz.” anlamına gelir?

A) Arpa unundan kadayıf olmaz.

B) Güneş balçıkla sıvanmaz.

C) Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

D) Kara gün kararıp kalmaz.

 

 

5)Aşağıdaki deyimlerden hangisi “birine iftira etmek” anlamındadır?

A) Karalar bağlamak

B) Kara çalmak

C) Karanlıkta göz kırpmak

D) Kötüye çekmek


6)Deyimler kalıplaşmış söz gruplarıdır. Herhangi bir kelimesi değiştirilemez ya da sözcüklerinin yeri değiştirilemez.

Aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki kurala uygun davranılmamıştır?

A)Suyu kesilmiş musluğa dönmek

B) Göz nuru dökmek

C) El ayak çekilmek

D) Taşı gediğine koymak

 

7)Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok güzel ve özenli giyinmiş”  anlamına gelir?

A)İçi alaylı dışı kalaylı

B) Alı alına moru moruna

C) İki dirhem bir çekirdek

D) Çalımından geçilmemek

 

 

CÜMLENİN ÖGELERİ TEST 1

 

1) “Roman, deneme, köşe yazıları ve tiyatro oyunları ile tanıdığımız usta sanatçı, edebiyatımızın en önemli sanatçılarındandır. “

cümlesinin öge dizilişi hangisinde doğru olarak verilmiştir?  

A)özne/nesne/yüklem

B)özne /zarf tamlayıcısı/yüklem

C)özne/yüklem

D)zarf tamlayıcısı/özne/yüklem


2)“O, bana türlü türlü meyve yedirdi.“

cümlesinin öge dizilişi hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)özne/yer tamlayıcısı/nesne/yüklem

B) özne/nesne/yer tamlayıcısı/yüklem

C)özne/yer tamlayıcısı/zarf tamlayıcısı/yüklem

D) özne/yer tamlayıcısı/yer tamlayıcısı/yüklem 
1)C       2)A

ZARF FİİL ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ

 1) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi zarf fiil değildir ?  A) Öğrenciler sevinç çığlıkları atarak sınıfa girdiler.  B...