2 Ocak 2022 Pazar

CÜMLEDE ANLAM TEST 2

 Bu içeriğimizde Cümlede Anlam 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik testimizi hizmetinize sunmuş bulunmaktayız. Testimiz öznel anlam, nesnel anlam, amaç-sonuç, neden-sonuç, koşul-sonuç ağırlıklıdır. 

1)Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel anlamlıdır?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar, şiir, öykü, roman, makale, deneme ve edebiyat tarihi gibi türlerde eser vermiştir.

B) Türk-İslam tarihine ait eserlerin ilk örnekleri Karahanlılar tarafından meydana getirilmiştir.

C) Fanatik, aşırı romantik, uçlarda dolaşan iyimserlik de kötümserlik de tehlikelidir.

D) “Otuz Beş Yaş” şiiri Cahit Sıtkı Tarancı'ya aittir.

 

2) I. Türklerin, İslam toplumuna katılmalarıyla birlikte hat ve tezhip sanatları gelişme göstermiştir.

II. Gece, sessizliğin ruha en çok işlediği zamandır.

III. Zımpara gibi pürüzlü yüzeylerde sürtünme çokken buz gibi pürüzsüz yüzeylerde sürtünme azdır.

IV. Yaş ilerledikçe insanlar sabah saatlerini sever olurlar.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangileri nesnel anlamlıdır?

A I ve II.         B) II ve III.         C) I ve III.         D) II ve IV

 

3) Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Aramızda yıllar yılı sürecek bir tatlılığın başlayacağına inancım tamdı.

B) Şair ilk dönem şiirlerinde bireysel konuları ele almıştır.

C) Çevre sorunlarının en önemli boyutu bence ekonomidir.

D) Akvaryumun en ilgi çeken kısmı akvaryumun ortasından geçen tüneldi.

 

4) “Buranın yolları, binaları gözüme o kadar düzenli geliyor ki burada huzur bulmamak gerçekten imkânsız.” cümlesi aşağıdaki cümlelerden hangisiyle kanıtlanabilirlik açısından aynıdır?

A) Buranın en güzel yanı temiz havasıdır.

B) Peyami Safa, roman türünde eserler vermiş bir yazarımızdır.

C) “Tutunamayanlar” romanı Oğuz Atay’a aittir.

D) Antalya, Akdeniz Bölgesi'nde yer alır.

 

5) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Babam Ankara’ya gittiği için işlerin başında ben vardım.

B) Kardeşim korktuğu için ata yalnız binemezdi.

C) Kaşağının dişlerini biraz körletmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım.

D) Şımarmaktan, gurura kapılmaktan korktuğu için böyle davranırmış.

 

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Ben, içimdeki zehirden azabı boşaltmak için acele ediyordum.

B) Kendi geçmişini unutmamak için postuyla çarığını saraydaki boş bir odanın duvarına asmış.

C) Yanıma gelmek için önüne çıkan hiçbir fırsatı kaçırmamıştı.

D) Sultan, düşüncelerinde haklı çıkmaktan dolayı çok mutlu olmuş.

 

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Basın da yanınızda olursa başarma şansınız artar.

B) Ona imza atarsam işimden olurum.

C) Çalışma düzenin böyle olursa bu sınavı kazanamazsın.

D) Ertesi gün parkta buluşmak üzere sözleştiler.

 

8) I. Mevcut araştırma yöntemleri yetersiz kaldığı için ilerleme sağlayamadık.

II. Geçen gün arkadaşlarla nehrin yukarısına yüzmek için gitmiştik.

III. Zamanında önlem almazsak bu işin sonuçları bizim için kötü olur.

IV. TEMA, toprağa sahip çıkmak, toprağı korumak için kurulmuş bir vakıftır.

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri amaç-sonuç cümlesidir?

A I ve II.           B) II ve III.         C) II ve IV.       D) I ve IV

 

9) İçinden çıkılmaz gibi görünen meselelerin çözümünde sabırlı olmak çok önemlidir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümleyle aynı doğrultudadır?

A) Bir sorunla karşılaştığımızda yapmamız gereken ilk şey sorunun neden kaynaklandığını tespit etmektir.

B) Sorunların çözümünde aceleci davranmamalı, aceleci hamleler yapmamalıyız.

C) Sorunlar dayanışma ile çözülür.

D) Sorunlara yaklaşırken ve sorunları çözerken soğukkanlı bir tavır takınmalıyız.

 

10) I. İnsanlar arası ilişkilerde hoşgörülü olmak oldukça önemlidir.

II. Bazen kusurları hoş görmek büyük sorunların önüne geçebilir.

III. Kalbe giden anahtarlardan birisi de karşındaki insana kibar davranmaktır.

IV. İnsan hata yapan bir varlıktır, bu nedenle bazı hatalara karşı müsamaha göstermek lazım.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

A I.               B) II.                 C) III.                  D) IV


Cevap Anahtarı: 1) C       2) C       3) B       4) A       5) C      6) D      7) D      8) C      9)B      10) C 


UYARI: Cümlede Anlam 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik bu testimizi öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin derste kullanabilmeleri amacıyla hazırlamış bulunmaktayız. Bu testin herhangi bir internet sitesinde yayınlanması ve ticari amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu testin ticari amaçlarla kullanıldığının tespiti halinde gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 

 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

SÖZCÜK TÜRLERİ KARMA TEST 1

1) Aşağıdaki isim tamlamalarından hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?  A) denizin güzelliği            B) lambanın ışığı       ...