8 Mayıs 2023 Pazartesi

FİİLLER KARMA TEST 1

 

1)Öznenin kendi iradesi dışında zaman içerisinde geçirdiği değişimi anlatan fiillere “oluş fiili” denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili vardır?

A Gece zamanında uyumadığından sabah geç uyandı.

B) Çocuklar dolabın camını kırmışlar.

C) Yorulduğu için hemen yatağına uzandı.

D) Sulayamadığımız için bahçedeki bütün çiçekler solmuş.

 

2)”iste-“ fiilinin geniş zaman 2. çoğul şahıs çekimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) istersin         

B) istersiniz        

C) isteyeceksiniz       

D) istediniz

 

3) “yat-“ fiilinin gelecek zaman 1. tekil şahıs çekimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) yatıyorum            

B) yattım         

C) yatacağım         

D) yatacağız

 

4) “yap-“ fiilinin gereklilik kipi 2. tekil şahıs çekimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) yapmalısın        

B) yapmalısınız         

C) yapayım         

D) yapıyorsun

 

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dilek kipi yoktur?

A)Çevre eğitimine gereken önemi vermeliyiz.

B) Ben de sizinle müze ziyaretine geleyim.

C) Ülkemizde tüketim çılgınlığı artarak devam ediyor.

D) Bana sınıf defterini getirin.

 

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisi şu an yapılmakta olan bir eylemi bildirir?

A) Çantasını bırakıp hemen dışarı çıktı.

B) Türkçe dersinde karikatür çizme etkinliği yapıyoruz.

C) Ahmet, her hafta bir şiir kitabı okur.

D) Ünlü sanatçı, son filmindeki muhteşem performansıyla bu ödülü almaya hak kazandı.

 

 

7)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kip kayması (zaman kayması) yoktur?

A Seneye kupayı ülkemize getiriyoruz.

B) O,  her sabah parkta koşuyor.

C) Babam, dün akşam Ankara’dan döndü.

D)Yarın proje ödevlerinizi yanımızda getiriyoruz.


8) Ek fiilin görevlerinden birisi de basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiil hâline getirmesidir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil yukarıdaki göreviyle kullanılmıştır? 

A)Başarısızlığa neden olan birçok etmen vardır. 

B) İnsanın başarıya ulaşmasını engelleyen en önemli etmen plânsızlıktır. 

C)Yarın zaten senin yanına gelecektim. 

D)Başarının anahtarı sabırdır. 


9)Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden hangisi gereklilik kipindedir?

A) Yarın tüm evrakları teslim etmeliyiz.        

B) Yarın biz de sizinle gelelim.

C) Dün çok yağmur yağdı.                                

D) Masanın üzerindeki kitabı bana uzat.

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

ZARF FİİL ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ

 1) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi zarf fiil değildir ?  A) Öğrenciler sevinç çığlıkları atarak sınıfa girdiler.  B...