10 Mayıs 2023 Çarşamba

ZAMİRLER TEST 1

 1)İsimlerin yerini tutan sözcüklere zamir denir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?

A) Bazısı roman okumayı sever bazısı da şiir okumayı sever.

B) Kardeşim bana sevdiğim kitabı almış.

C) Bu telefonu tam üç sene önce almıştım.

D) Pastadan kalan son dilimi kim yedi?

 

2) “Birçoğu bu soruyu yanlış yapmış.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün türü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)Belgisiz sıfat     B) Kişi (şahıs) zamiri   C) Belgisiz zamir   D) Dönüşlülük zamiri

 

3) Soru bildiren sözcükler bir ismi etkiliyorsa bu sözcükler soru sıfatı, bir ismin yerini tutuyorsa soru zamiri olur.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hangi” sözcüğü soru zamiri görevinde kullanılmıştır?

A) Hangi elbiseyi beğenmiştin?

B)Söyle bakalım, hangisini alalım?

C) Hangi soruda hata var?

D) Geçen hafta hangi sayfada kalmıştık?

 

4) “-ki” eki bir ismi etkiliyorsa “sıfat yapan -ki”, bir ismin yerini tutuyorsa ilgi zamiri görevindedir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ki” eki ilgi zamiri görevinde kullanılmıştır?

A) Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyorum.

B) Dolaptaki yemek bozulmuş.

C) Çarşıdaki dükkânlar akşam olmadan kapanmış.

D) Merve’nin notları benimkinden daha yüksek.

 

5)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri yoktur?

A) Dün gece nerede kaldın?

B) Kırtasiyeden neler aldınız?

C) Bu kitaplar nereden gelmiş?

D) Nasıl bir hediye almak istiyorsun?

 

6)Belirsizlik bildiren sözcükler bir ismi etkiliyorsa belgisiz sıfat, bir ismin yerini tutuyorsa belgisiz zamir olur.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kimi” sözcüğü belgisiz zamir görevinde kullanılmıştır?

A) Kimi akademisyenler bu fikri doğru bulmazlar.

B) Kimilerine göre bu durum sadece bir hayalden ibaret.

C) Kimi insanlar roman okumanın boş bir uğraş olduğunu düşünür.

D) Sağlıklı beslenme konusunda kimi uzmanlar alışılmışın dışında öneriler sunarlar.

 

7) I. Onu en son gördüğümde sahilde düşünceli bir şekilde geziniyordu. (işaret zamiri)

II. Sizin için ayrılan kitaplar şurada. (işaret zamiri)

III. Yaptıklarına kimse ses çıkarmamıştı. (Belgisiz zamir)

IV. Sana bunu kim söyledi? (soru zamiri)

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde yer alan altı çizili zamirlerin türü hangisinde yanlış olarak belirtilmiştir?

A) I            B) II            C) III           D) IV

 

8) İnsan isminin yerine kullanılan zamirlere kişi (şahıs) zamirleri denir.

Buna göre "o" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri olarak kullanılmamıştır? 

A) Onun bu rapora onay vereceğini sanmıyorum. 

B) O, yaptığı hatalardan sonra daha dikkatli davranmaya başladı. 

C) Düzenli olarak kitap okuması onun paragraf sorularını daha rahat çözmesine katkı sağladı.

D) Onu bence alma, çok bol oldu senin için. 


1)C     2)C     3)B    4) D    5)D     6) B     7)A   8)D Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

ZARF FİİL ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ

 1) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi zarf fiil değildir ?  A) Öğrenciler sevinç çığlıkları atarak sınıfa girdiler.  B...